Här får du som chef support för att nå dina mål från management och strategi till livspusslet.


Du får mer glädje på jobbet med nya perspektiv till att lösa problem och planera för en expansiv framtid.

En bonus - att arbetar med mig innebär att ta mentor- och coaching till en helt ny nivå.
Bonusen är en egenutvecklad "Road Map" som kraftigt ökar möjligheterna att nå dina mål.
- Börje Paulsson, VD ScoreBase!

Du får också hjälp med:

1) Nya utmaningar för att stärka varumärket.

2) Att utveckla effektiva arbets(affärs)processer.

3) Att analysera vilka produkter, tjänster och resurser som företaget tjänar eller förlorar på?
Med ScoreBase mjukvara ProfitFinder genomförs analysen kostnadseffektivt över nätet.
Beställ demo!

Nyhet - Mentorinsatserna i punkterna 1 - 3 ovan ges också som nätkurser.


Medlem i Mentor Academies


ProfitFinder®
Börje Paulsson:

- Med drygt 40 års företagserfarenhet har jag nu som mentor utvecklat ett helhetskoncept för "Allt hänger samman!"

För mer information ring 0709 44 85 65

Boka ett introduktionsmöte!

Flexibel tillgänglighet.

Jag arbetar även på ej kontorstid. Ofta via effektiva telefonmöten. Alltid under sekretess.