Börje Paulsson - 50 års Business Life erfarenhet

Bakgrund

Befattningar inom Saint-Gobain, Johns Mansfield och Ferrosan. Efter ett Management Buyout etablering i forskarbyn Ideon i Lund, där tillsammans med forskare och investerare utvecklat delägda bolag. Därefter studier i kombination med konsultverksamhet inom företagssutveckling med alltmer fokus på kvalificerat chefsstöd.

Utbildning och eget analysverktyg.

Ingenjör och civilekonom med kompletterande studier i psykologi, filosofi och Artificiell Intelligens. Utvecklat analysalgoritmen ProfitFinder.
ProfitFinder®

Börje Paulsson.

Det är en inspirerande uppgift att med nya kunskaper, och lång erfarenhet som VD, bidra till att utveckla företag.