Börje Paulssons bakgrund.

Erfarenhet.

Ledande befattning inom Saint-Gobain, samt inom Business Sweden i Schweiz. Därefter via ett Management Buy Out entreprenör startat och utvecklat bolag i Lunds Forskarby Ideon. Varit med om den digitala revolutionen från start och hur den ökar effektivitet och personalens motivation med flexibilitet hur och var man arbetar.

Utbildning, intressen och egna verktyg

Ingenjör och civilekonom, samt studier inom psykologi, filosofi och nu senast Artificiell Intelligens (AI)
Startat grupperna "Unga senior ekonomer" från Lunds Universitet som diskuterar samhällsekonomi,
och "Unga Filosofer" studiekamrater från Stockholms Senioruniversitet som diskuterar olika filosofers synsätt.
Utvecklat analysverktyget ProfitFinder som också är en resultatplattform för flexibelt nätverksföretagande.

ProfitFinder®

Börje Paulsson.

Nu har jag läst in en del om AI för att kunna sätta mina klienter på spåret mot det framtida företagandet.

Det är en spännande utveckling där det faktiskt går att praktiskt använda en hel del redan nu."