- Den nya konsultprodukten Business-Life-Coach© - för chefer med medarbetare som är 7/24-uppkopplade och arbetar mer och mer från hemmet.

- I den dagliga verksamheten - ge stöd för beslut som underlättar att de saker du vill göra också blir gjorda.

- Men också - executive Coaching - affärsmodell och strategi.

- Integrerat med struktur och systematik.

Din garanti - betalning i relation till resultat.

Kontakt:

E-post:borje@scorebase.com
Telefon:0709 44 85 65
Södermalm,Stockholm-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Här finns en genomgång av Indatakrav till algoritmen ProfitFinder.