Med en modern värdeskapande nätverksorganisation skapar du slagkraftig konkurrenskraft som klarar Amazon och andra digitala giganter.


Resultatplattformen - ProfitFinder - en värdeskapande nätverksorganisation.


ProfitFinder®

Figuren visar hur delprocesser kopplas till ett resultatnätverk. Med personalen i delprocesser är all personal kopplad till resultatmål som styrs och återkopplas via en resultatplattform. Bilden vill också visa hur organisationens produkter och tjänster är fokuserade mot kunder, kundnytta och sökande mot nya marknader och affärsmöjligheter.

Läs mer om modern resultatnätverksstyrning.