Utmaningar att arbeta med.

Moral.

Att stärka varumärket grundat i en klar värdegrund.


Beteende ekonomi.

Beteende ekonomi eller "nudging", som det också kallas, används både internt och externt. Det kostar som regel lite men kan ha stora effekter när det gäller att ändra invanda beteenden.


Digitalisering.

Att vara ständigt uppkopplad är både kul och jobbigt och rätt använt ökar det flexibilitet och effektivitet. Här finns det alltid mer att göra för att sänka kostnader och effektivisera. Processer blir enklare att styra med kunskap om vad, och av vem, som levererar värde.


Allt är dock inte bara management utan det gäller att skapa balans och då handlar det om hela människan:ProfitFinder®


Den ultima utmaningen är att få ihop arbete och livspussl och komma till lösningar som fungerar.