Mentor och Business coach i växaföretag.

Erfarenhet från mina drygt 18 år i Forskarbyn Ideon i Lund med egna bolag.

Det viktiga är alltid att söka komma till marknad så fort och enkelt som möjligt och skapa intäkter.

Med vårdade kundkontakter kan man fokusera den vidare utvecklingen utifrån fakta om vad som säljer och inte basera
verksamheten på det man själv "tror" är det som ger expansionsmöjlingheter. Det finns klart mycket mer att arbeta med
för en god utveckling. Kontakta mig så berättar jag mer.


ProfitFinder®