Road Map - en metod som ger ett kraftfullt genomförande stöd.

Vi arbetar över nätet med en Road Map med mål, delmål och Göra-lista. Det ger ett kraftfullt medagerandestöd .

Det som ger "resultateffekter" är metodens struktur och systematik - ring så berättar jag mer 0709 44 85 65 /Börje------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Road Map" är tagit från erfarenheter med rally sporten där man noga går igenom vägen före (i resultatsammahang = vår gemensamma kunskap) och gör upp s k noter (Göralistan) för varje delsträcka (i resultatsammanhang = dina delmål).

ProfitFinder®