Här erbjuds du en mentor som ger support ur ett helhetsperspektiv från arbetssituation till livspussel.


En erfaren mentor blir som ett externt "bollplank" med nya perspektiv på problem och att planera framåt.

En bonus - är att du får tillgång till en av mig speciellt utvecklad "Road Map" för att också effektivt ta dig mot mer långsiktiga mål. - Börje Paulsson, mentor.

Du får också hjälp med några av mina specialiteter - affärsutveckling och lönsamhet:

1) Att analysera resultat för produkter, tjänster och resurser för en effektiv verksamhetsstyrning.
Med ScoreBase mjukvara ProfitFinder genomförs analysen kostnadseffektivt över nätet.

2) Att utveckla effektiva arbets(affärs)processer.

3) Att stärka varumärket och utnyttja ny teknologi.ProfitFinder®


ProfitFinder®
Börje Paulsson:

- Med drygt 40 års företagserfarenhet har jag nu som mentor utvecklat ett helhetskoncept - "allt hänger ihop!"Medlem i Mentor Academies


Flexibel tillgänglighet.

Jag arbetar även på ej kontorstid. Ofta via telefonmöten och alltid under sekretess.


Boka ett introduktionsmöte.

Eller ring för mer information 0709 44 85 65.