Jag hjälper chefer nå sina mål.

Mer information 0709 44 85 65 / Börje Paulsson, Företagskonsult.

ProfitFinder®

Jag jobbar med en beprövad teknik som både flyttar berg och skapar vinnare.

Ersättningsmodell med resultatgaranti.


ProfitFinder®
Börje Paulsson

Du får också del av vår algoritm ProfitFinder som unikt visar ett företags interna värdekedjor med sina dolda vinstmöjligheter.


Partner söks till exploatering av
ProfitFinder för utveckling av en
"AI stödd APP."