Här får du en unik personlig support för att nå dina mål från management och strategi till livspusslet.

Chefsrollen är i ständig förändring i en stressig miljö som kan göra det svårt att fatta beslut och genomföra. Men som på gymmet kan du nu få en professionell tränare som hjälper dig nå målen - och ha kul på jobbet.


ProfitFinder®

- Du får hjälp med att "göra mindre men uträtta mer" en nyckel till att göra stressen till en drivkraft för nya möjligheter att nå dina mål. - Börje Paulsson, Mentor och VD ScoreBase

Du får också hjälp med:

1) Att arbeta med nya utmaningar för att stärka verksamhet och varumärke.

2) Att skapa effektiva arbets(affärs)processer.

3) Att analysera vilka produkter eller tjänster och resurser, som ditt företag, tjänar eller förlorar på?
Med ScoreBase mjukvara ProfitFinder genomförs analysen kostnadseffektivt över nätet.
Beställ demo!

Nyhet - Mentorinsatserna i punkterna 1 - 3 ovan ges också som nätkurser med lärarstöd.ProfitFinder®
Börje Paulsson:

- Med drygt 40 års företagserfarenhet, har jag som mentor och personlig coach, nu efter två års filosofi studier, skapat ett unikt existentiell helhetskoncept - från management till livspussel.

För mer information ring 0709 44 85 65


Boka ett introduktionsmöte!

Tillgänglighet när det passar dig.

Kan ofta arbeta på tider och platser som passar dig. Även telefonmöten och alltid under sekretess.


Medlem i Mentor Academies

Mentor i Almis mentorprogram