ProfitFinder är en resultatplattform för resultatsamverkan från team- til ledningsnivå.

ProfitFinder utnyttjar att all verksamhet kan beskrivas i processform där all personal ingår i en resultatplattform. Det ger en "flexibel och fokuserad" värdeskapande organisation.


ProfitFinder®

ProfitFinder införs som en plattform som ger möjlighet till resultatsamverkan.


ProfitFinder effektiviserar samverkan mellan avdelningar. Med ekonomiska delmål för delprocesser blir det enklare att ekonomiskt resultatsamverka mot samma mål avdelningar emellan. Plattformen återkopplar resulat online och skapar en lärande organisation.