ProfitFinder är en resultatplattform för resultatsamverkan från team- til ledningsnivå.ProfitFinder utnyttjar att all verksamhet kan beskrivas i processform där all personal ingår i en resultatplattform. Det ger en "flexibel och fokuserad" resultatstyrd organisation.

ProfitFinder®

ProfitFinder införs som en plattform som ger möjlighet till resultatsamverkan.


ProfitFinder effektiviserar samverkan mellan avdelningar. Med ekonomiska delmål för delprocesser blir det enklare att ekonomiskt resultatsamverka för chefer och personal i olika avdelningar. Plattformen ger status i relation till resultat och skapar en lärande organisation.