ScoreBase med analyserktyget

ProfitFinder

är specialiserat på att hjälpa företag att öka lönsamheten!

Boka ett möte ring - Börje Paulsson VD, 0709 44 85 65

Du får också...

ProfitFinder®

Bli en vinnare med - ScoreBase och ProfitFinder


ProfitFinder®
Börje Paulsson

Dra nytta av lång erfarenhet av att utveckla företag och stödet av ProfitFinder för att få upp lönsamheten på både kort och lång sikt.


ScoreBase - tillför också chefsstärkande insikter.


Partner söks till exploatering av
ProfitFinder för utveckling av en
"AI stödd APP."