- Det nya konceptet sätter fokus på resultat och lönsamhet:

- "Alla" involveras i mätbara resultat - med analysverktyget ProfitFinder On Demand.

- Fokus på affärsmodell och strategi inriktad på kundnytta, resultat och vinst med växamöjligheter.

- Skapa en intjäningskultur motiverad av rätt fokus och genom frihet att synka arbete och livspusslet.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demo av ProfitFinder On Demand. Se först PPT-genomgången av systemets algoritm! Sedan demo av systemet.

Här finns Indatakrav.

Kontakt:

Kontaktperson:Börje Paulsson
E-post:borje@scorebase.com
Telefon:0709 44 85 65
Stockholm