- Det nya konceptet ger dig fokus på resultat och lönsamhet - med olika insatser som:

- Stöd med erfarenhet och kreativa inspel i det dagliga arbetet så att det som är svårt att ta tag i också blir gjort och skapar resultat.

- Stöd för att skapa affärsmodell och strategi inriktade på kundnytta, resultat och vinst med växamöjligheter.

- Stöd att skapa en intjäningskultur där alla är med och motiverade att göra bra resultat.

- Stöd för samtal kring prioriteringar vad gäller arbete och fritid - nuläge och mål för att skapa bättre totalt resultat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demo av ProfitFinder On Demand. Se först PPT-genomgången av systemets algoritm! Seda demo av systemet.

Här finns Indatakrav.

Kontakt:

Kontaktperson:Börje Paulsson
E-post:borje@scorebase.com
Telefon:0709 44 85 65
Stockholm