Konceptet ProfitFinder sätter fokus på lönsamhet och växamöjligheter.

- Du får hjälp med att involvera "alla" i ProfitFinders resultatanalys.

- Du får hjälp med att uppdatera affärsmodell och strategi.

- Du får hjälp med att skapa en intjäningskultur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Demo av ProfitFinder On Demand. Se först PPT-genomgången av systemets algoritm! Sedan demo av systemet.

Här finns Indatakrav.

Kontakt:

Kontaktperson:Börje Paulsson
E-post:borje@scorebase.com
Telefon:0709 44 85 65
Stockholm