- Det nya konceptet sätter fokus på resultat och lönsamhet:

- "Alla" involveras i mätbara resultat - med fokus på kundnytta och kundlönsamhet - vi använder analysverktyget ProfitFinder On Demand.

- Fokus på affärsmodell och strategi inriktad på vinst med växamöjligheter.

- Skapa en intjäningskultur motiverad av effektiv resultatåterkoppling.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demo av ProfitFinder On Demand. Se först PPT-genomgången av systemets algoritm! Sedan demo av systemet.

Här finns Indatakrav.

Kontakt:

Kontaktperson:Börje Paulsson
E-post:borje@scorebase.com
Telefon:0709 44 85 65
Stockholm