- Business-Life-Coach© ger dig:

- Stöd för att det du vill ha gjort också blir gjort - en motiverande vardag.

- Erfarenhets- och nytänkande inspel som ger en kreativ och spännande samarbetsmiljö.

- Projektstöd för resultatutvecking, affärsmodell och strategi.

- Nytt Coaching av nyanlända som snabbt vill komma in i sin arbetsroll.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demo av ProfitFinder On Demand. Se först PPT-genomgången av systemets algoritm! Seda demo av systemet.

Här finns Indatakrav.

Kontakt:

Kontaktperson:Börje Paulsson
E-post:borje@scorebase.com
Telefon:0709 44 85 65
Stockholm